“بازدید کارشناسان و اعضا محترم توزیع برق شهرستان اصفهان از مجموعه شیل ایران طی دو روز انجام شد”

در بازدید روز اول جناب آقای مهندس شریفی و جناب آقای مهندس برکت حضور داشتند و ضمن بازدید از خط تولید این شرکت با مدیران و مهندسین ،جلسه ای در خصوص روند تولید کلیدهای مینیاتوری برگزار و نیز در مورد کلیه محصولات “شیل ایران “و انواع کلیدهای حفاظتی تبادل اطلاعات نمودند.

 

در روز دوم بازدید جناب آقای مهندس آذرباد و جناب آقای مهندس جابری نیز از خط تولید کلیدهای مینیاتوری  بازدید و با روند تولید این محصول در این شرکت از نزدیک آشنا شدند.
جناب آقای مهندس عریضی مدیرعامل شرکت شیل ایران ضمن عرض قدردانی از  حضور مهندسین محترم شرکت توزیع برق اعلام نموند محصولات شیل ایران طی این سال های اخیر، در بازار حضور موثری داشته است و توانسته  جای خود را به خوبی در صنعت برق تحکیم نماید و همچنین  آمادگی شرکت جهت ارائه این محصول به شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان و نیز محصولات دیگر را اعلام نموند.
2شهریور1399