بورس بالاخره سبز شد

2020-08-26T03:41:03+00:00

خریدهای گسترده حقوقی ها بالاخره جواب داد رشد 41 هزار واحدی شاخص کل بورس بعد از 2 هفته کابوس وار بازار سرمایه کشور که به مدت 2 هفته عمدتا درگیر فشار فروش سنگین بود و از روز یک شنبه با حمایت سنگین حقوقی ها مواجه شده بود، بالاخره در معاملات دیروز یک رشد با کیفیت