کلید اتوماتیک چیست؟ 

کلید اتوماتیک وسیله‌ای برای حفاظت مدار، تجهیزات و دستگاه های برقی مانند وسایل روشنایی، تجهیزات صنعتی و … در برابر اضافه جریان و بروز اتصال کوتاه است. همانطور که می دانیم کلید مینیاتوری هم می تواند این وظایف را انجام دهد اما در مقایسه با کلید اتوماتیک دارای رنج جریان و قدرت قطع بالاتر است. از مهمترین تفاوت های کلید اتوماتیک و کلید مینیاتوری این است که کلید اتوماتیک بلافاصله پس از قطع مدار، در صورت بروز خطا مجدداً آماده بهره برداری می باشد اما کلید مینیاتوری تنها یک بار عمل کرده و پس از آن باید جایگزین شود.

کلید اتوماتیک چیست؟ 

کلید اتوماتیک وسیله‌ای برای حفاظت مدار، تجهیزات و دستگاه های برقی مانند وسایل روشنایی، تجهیزات صنعتی و … در برابر اضافه جریان و بروز اتصال کوتاه است. همانطور که می دانیم کلید مینیاتوری هم می تواند این وظایف را انجام دهد اما در مقایسه با کلید اتوماتیک دارای رنج جریان و قدرت قطع بالاتر است. از مهمترین تفاوت های کلید اتوماتیک و کلید مینیاتوری این است که کلید اتوماتیک بلافاصله پس از قطع مدار، در صورت بروز خطا مجدداً آماده بهره برداری می باشد اما کلید مینیاتوری تنها یک بار عمل کرده و پس از آن باید جایگزین شود.

کلید اتوماتیک دارای سوئیچ سه حالته است یعنی در صورت بروز خطا، به جای قرار گرفتن در حالت قطع، در حالت خطا قرار می گیرد و می تواند امکان مشاهده بروز قطعی مدار و بازشناختن علت آن (قطع ذستی یا بروز خطا) را به ما بدهد. ذکر این نکته نیز ضروری است که کنتاکت های فرعی تعبیه شده در کلید اتوماتیک سبب می شود که بتوان وضعیت کلید (قطع، وصل و یا بروز خطا) را توسط چراغ سیگنال در اتاق فرمان مشاهده نمود.

کلید اتوماتیک دارای رله حرارتی برای حفاظت در برابر اضافه بار و رله مغناطیسی برای حفاظت در برابر اتصال کوتاه است. اگر کلید اتوماتیک را بر روی مدار اتصال کوتاه شده ببندیم، رله اضافه جریان کلید به سرعت مدار را قطع می کند.

انواع کلید اتوماتیک

کلید اتوماتیک در انواع ثابت (فیکس)، قابل تنظیم و الکترونیکی تولید می شود. کلیدهای اتوماتیک قابل تنظیم دارای یک عقربه تنظیم در زیر کلید است که این امکان را به کاربر می دهد تا میزان دقیق جریان عملکرد کلید را برای دو حفاظت حرارتی و مغناطیسی مشخص کند.

در هر کلید اتوماتیک دو جریان بسیار مهم وجود دارد که با نام‌های ICU و ICS از آنها یاد می شود. جریان ICU جریان اتصال کوتاهی است که کلید تنها یکبار بدون آنکه آسیبی ببیند، قادر به قطع آن می‌باشد و برای دفعات بعدی نیاز به تعمیر، سرویس و تعویض دارد. جریان ICS جریان اتصال کوتاهی است که کلید به دفعات قادر به قطع آن می باشد، بدون آنکه آسیبی ببیند و یا نیاز به تعمیر و یا تعویض داشته باشد.