کلید اتوماتیک چیست؟ 

کلید اتوماتیک یا کلید کمپکت (Circuit Breaker) یکی از انواع کلیدهای الکترومکانیکی فشار ضعیف می باشد که مسئولیت قطع یا وصل مدار الکتریکی را برعهده دارد. کلید اتوماتیک توان قطع و وصل جریان نامی و همچنین قطع و وصل جریان اتصال کوتاه و اضافه بار را دارد.

این وسیله در بارهای اضافی از پیش تعیین شده، بدون اینکه آسیبی به کلید وارد شود، مدار را قطع می نماید. بنابراین می توان نتیجه گیری کرد که کلید قطع مدار به وسیله ای گفته می شود که از یک کلید قطع و یک وسیله حفاظت جریان اضافی تشکیل شده و عملکردش همچون ترکیب کلید معمولی همراه با فیوز است.

توجه داشته باشید که کلیدهای اتوماتیک توسط رله های میکرولوجیک تعبیه شده داخل کلید فرآیند حفاظت از اتصال به زمین، حفاظت موتوری و حفاظت ژنراتوری را انجام می دهد.

کلید اتوماتیک دارای جریان نامی مشخصی است که همانند فیوزها برای عبور ۱۰۰% جریان نامی خود به صورت پیوسته و بدون قطع شدن کار می کند.

لازم به ذکر است که کلیه ی کلید ها منحنی، مشخصه ای دارند که بیانگر محدوده کاری کلید در جریان های مختلف و در اضافه بارها و اتصال کوتاه ها است و در چه شرایطی می تواند جریان را تحمل یا قطع نماید.

انواع کلید اتوماتیک

این کلید در انواع ثابت (فیکس)، قابل تنظیم و الکترونیکی تولید می شود. کلیدهای اتوماتیک قابل تنظیم دارای یک عقربه تنظیم در زیر کلید است که این امکان را به کاربر می دهد تا میزان دقیق جریان عملکرد کلید را برای دو حفاظت حرارتی و مغناطیسی مشخص کند.

در هر کلید دو جریان بسیار مهم وجود دارد که با نام‌های ICU و ICS از آنها یاد می شود. جریان ICU جریان اتصال کوتاهی است که کلید تنها یکبار بدون آنکه آسیبی ببیند، قادر به قطع آن می‌باشد و برای دفعات بعدی نیاز به تعمیر، سرویس و تعویض دارد. جریان ICS جریان اتصال کوتاهی است که کلید به دفعات قادر به قطع آن می باشد، بدون آنکه آسیبی ببیند و یا نیاز به تعمیر و یا تعویض داشته باشد.

تفاوت تجهیزات اتوماتیک و غیر اتوماتیک:

کلید اتوماتیک:

این کلیدها دارای رله می باشند و هر کدام برای کاربردهای خاصی مورد بهره برداری قرار می گیرند. به عنوان نمونه، کلید اتوماتیک هوایی، رله های بسیار هوشمندی از نوع رله های الکترونیکی دارند.

اما کلید های غیر اتوماتیک فقط برای قطع و وصل مورد استفاده قرار می گیرند و فاقد رله هستند. به عنوان نمونه کنتاکتور، یک تجهیز غیر اتوماتیک می باشد.

یکی از مهم ترین پارامترهایی که در کیفیت قطع کلید اتوماتیک مطرح می گردد current limiting است. هر چقدر که این پارامتر بیشتر شود، قیمت کلید افزایش می یابد. این پارامتربه صورت مستقیم به زمان قطع کلید بستگی دارد.

کلید اتوماتیک

آیا می دانید کاربرد کلید اتوماتیک چیست؟

این کلید برای محافظت از سیستم های روشنایی، صنعتی و تاسیسات دیگر در مقابل خطاهای شبکه مانند اضافه بار و اتصال کوتاه از انواع کلید یا انواع فیوز مورد استفاده قرار می گیرد. اما این نکته را مد نظر داشته باشید که با توجه به ناتوان بودن فیوزها در قطع همزمان سه فاز و خطای زیاد فیوزها در محافظت از شبکه در اکثر موارد نمی توان از این وسیله برای حفاظت مطمئن استفاده نمود.

علاوه بر این، در برخی از شبکه های توزیع لازم است که به محض برگشت جریان یا ولتاژ یا کاهش بیش از حد ولتاژ، مدار به صورت اتوماتیک قطع و پیغام های لازم ارسال گردد.

در برخی از موارد نیز ورود خودکار یا دستی دیزل ژنراتور یا ترانسفورماتور در شبکه توزیع برای تداوم کار شبکه یا انجام تعمیرات دوره ای شبکه اجتناب ناپذیر است که تنها در این مواقع می توان از کلید اتوماتیک استفاده نمود.

علاوه بر موارد مذکور، مزایای کلید اتوماتیک در مقایسه با فیوز و کلید- فیوزها عبارتند از:

کلید اتوماتیک پس از قطع مدار، در اثر هر نوع خطایی مجددا قابل استفاده است.

توسط کنتاکت های کمکی و خطا می توان وضعیت کلید را در هر حالت (قطع، وصل یا وقوع خطا) با سیگنال تعیین و به اتاق فرمان منعکس نمود.

این کلیدهای اتوماتیک، هر موقع که به شبکه اضافه گردند، عمل حفاظت را بلافاصله با توجه به ساختارشان انجام خواهند داد.