شستی چیست؟

شستی یا شاسی وسیله‌ای برای کنترل برخی از جنبه‌های یک ماشین یا فرایند است که در بخش های مختلف مانند مدار فرمان، ماشین ابزار، تابلوهای صنعتی و … برای قطع و وصل مدار به کار می رود. دکمه فشاری یا push button معمولاً از مواد سخت مانند پلاستیک یا فلز ساخته می شود. سطح آن معمولاً صاف یا به گونه ای است که انگشتان دست به آسانی روی آن قرار گرفته و به راحتی باز و بسته می شود. با اعمال فشار بر روی شستی، کنتاکت داخل آن تغییر وضعیت داده و فرمان اجرا می شود. با قطع این فشار کنتاکت ها به حالت اولیه باز می گردند.

شستی چیست؟

شستی یا شاسی وسیله‌ای برای کنترل برخی از جنبه‌های یک ماشین یا فرایند است که در بخش های مختلف مانند مدار فرمان، ماشین ابزار، تابلوهای صنعتی و … برای قطع و وصل مدار به کار می رود. دکمه فشاری یا push button معمولاً از مواد سخت مانند پلاستیک یا فلز ساخته می شود. سطح آن معمولاً صاف یا به گونه ای است که انگشتان دست به آسانی روی آن قرار گرفته و به راحتی باز و بسته می شود. با اعمال فشار بر روی شستی، کنتاکت داخل آن تغییر وضعیت داده و فرمان اجرا می شود. با قطع این فشار کنتاکت ها به حالت اولیه باز می گردند.

شستی ها در مدل ها و رنگ های مختلف و برای کاربردهای متفاوت تولید می شوند. برای جلوگیری از اشتباه اپراتور در هنگام فشار دادن شستی ها معمولاً شاسی ها بر اساس رنگ کد‌گذاری می‌شوند.

شستی استارت- استپ

شاسی استارت که معمولاً با رنگ سبز شناخته می شود، دارای کنتاکت باز بوده و برای صدور فرمان راه اندازی موتور (استارت) استفاده می شود. شاسی استپ با داشتن کنتاکت بسته، معمولاً به رنگ قرمز بوده و برای اجرای فرمان قطع در تابلوهای صنعتی برق به کار می رود. صدور فرمان قطع و وصل در یک شستی سبب می شود تا شستی با عنوان شاسی استارت-استپ یا دوبل نام گذاری شود.

شستی قارچی

برخی از انواع شاسی دارای سر بزرگ تر نسبت به سایر شاسی ها هستند که از آنها به عنوان شاسی قارچی یاد می‌کنند و در مواقع اضطراری برای اجرای فرمان قطع به کار رفته و امنیت مدار را افزایش می دهند.

شستی یک طرفه و دو طرفه کلید دار

بر روی بعضی از انواع شاسی یک طرفه و دو طرفه اهرمی جهت چرخاندن وجود دارد که به کمک آن می توان فرمان قطع یا وصل را صادر نمود. این اهرم از نوع اتوماتیک نبوده و به صورت دستی عمل می کند. شاسی یک طرفه دارای یک کنتاکت و شاسی دو طرفه دارای دو کنتاکت است.

بر روی برخی از شاسی ها کلیدی وجود دارد. کلید به معنای الزام وجود اپراتور در محل و عدم نیاز صدور فرمان از طریق شخص دیگر است. همچنین وجود چراغ و روشن بودن آن بر روی انواع شاسی به معنای عمل کردن کلید می باشد.

شاسی یک طرفه ساده

شرکت شیلیران انواع شاسی استارت، استوپ، دوبل ،یک طرفه، دوطرفه را در مدل های ساده، چراغدار، کلید دار و .. به بازار عرضه می کند.