بازدید مهندسین محترم توزیع نیروی برق شیراز از خط تولید شیل ایران در تاریخ 12 شهریور ماه انجام شد.

در این بازدید  مهندسین محترم شرکت  توزیع نیروی برق شیراز  برای بررسی روند تولید انواع کلید از خطهای تولید این محصولات دیدن و پس از آن از سالن کنترل کیفی  کالا  بازدید و  با نحوه کنترل کیفی کالاهای این شرکت از نزدیک آشنا شدند و نیز مهندسین شرکت شیل ایران چالش های و مسائل تولید را شرح وبسط داده و به سوالات مطرح شده پاسخ دادند .

همچنین جلسه ای با حضور مدیران شرکت برگزار و پیرامون مسائل مختلف تولید و پیشرفتهای شرکت شیل ایران طی این سالها و در مورد برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلند مدت شیل ایران برای دستیابی به اهداف بالاتر بحث و گفتگو صورت گرفت .