بازدید مهندسین محترم شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان انجام شد .

در این بازدید که برای بار دوم در سال جاری صورت گرفت ،    مهندسین شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان    از خط تولید و نیز آزمایشگاه  این شرکت بازدید و نقطه نظراتشان را اعلام نمودند . همچنین جلسه ای با حضور مدیران شیل ایران با موضوع روش ها و روند های تولید محصولات گوناگون و چالشهای پیش رو  و نیز شرایط اقتصادی حاکم بر تولید تبادل اطلاعات نمودند .